93 302 46 26 info@nonellmateu.cat

Si creu que la seva comunitat no ha estat ben gestionada econòmicament o administrativament.

Si està segur que li cobren molt i li fan gens.

Si pensa que hi ha manques en el compliment de lleis i reglaments.

Si a més el manteniment general de l’edifici no ha estat correctament programat.

Si els problemes de morositat no semblen resoldre’s mai.

Si sospita que pot obtenir un millor servei i atenció…

Demanem consell, volem ser la seva persona de confiança.
Li resoldrem els dubtes que puguin tenir i els proposarem les mesures adequades en cada cas, classificant-les per prioritats, adaptant els costos a la tresoreria de la seva comunitat.

ENS POSICIONEM EN TOTS ELS ASPECTES PER MILLORAR L’EXPERIÈNCIA CLIENT.

OFERTA CAPTACIÓ DE CLIENT AUGMENT DE CARTERA.

Som una empresa de recent creació amb el neguit de donar-nos a conèixer i fer-nos un lloc al mercat.
Buscant construir amb treball i confiança una marca de reputació reconeguda pels seus clients.
Per això hem preparat unes atractives ofertes de captació de nous clients i d’augment de cartera.
Estem buscant aquelles comunitats més exigents amb els serveis que demanen i que volen estar segurs de què tot funcionarà com és adient, tenint al seu servei un equip que es responsabilitzi de què tot estigui en regla.
Sent molt conscients que en una comunitat i viuen moltes famílies amb perfils personals diferents, s’ha de ser molt rigorós en assegurar que tot estigui en perfecte ordre.
Possibles ofertes d’entrada; (amb el cost d’1 any d’honoraris o equivalent i vinculació)

• Reducció dels honoraris 100% un any, 50% dos anys o 33% tres anys.
• Cobrir l’assegurança anual (amb canvi d’agent).
• Adopció de videoporter o càmeres de seguretat
• Compensació amb serveis tarifats de l’administració com regal d’entrada.

Tramitació de l’informe de Protecció de Riscos Laborals
Tramitació i inscripció de la Llei de Protecció de Dades Personals
Tramitació relació electrònica amb l’Agencia Tributaria
Inspecció de ITE, Inspecció d’enginyer amb informe
Certificat energètic de l’edifici

REGAL DEL SERVEI D’UNA AUDITORIA PER A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS!