93 302 46 26 info@nonellmateu.cat

Tarifes d’intermediació

La funció de l’administrador en la intermediació immobiliària és la de fer la correcta taxació i comercialització de l’immoble garantint que tota la documentació sigui l’adient i fen seguiment de tot el procés administratiu.
L’objectiu és el de resoldre les necessitats d’habitatge de les famílies, comercialitzant els immobles dels nostres clients de la millor manera possible amb seguretat, transparència i professionalitat.

Lloguer; Trobar la millor opció com arrendatari per l’immoble i ajudar a les persones a establir-se a la seva nova llar en condicions òptimes.
Compravenda; Aconseguir relacions guanyar-guanyar en ambdues parts fen el seguiment de totes les gestions legals que corresponen.

TARIFES DE LA INTERMEDIACIÓ IMMOBILIÀRIA
Comercialització i redacció de contracte d’arrendament (a càrrec de l’arrendatari);
Una mensualitat del preu del lloguer.*
Comercialització i redacció de contractes de compravenda entre les parts, seguiment de gestions administratives i de notaries.
El 3% del preu de compravenda de l’immoble.*
*Aquestes tarifes són merament indicatives i aproximades, sent necessari establir el pressupost personalitzat definitiu per cada cas.